درباره کیف ابزار زارا

کارگاه تولیدی کیف ابزار زارا که در سال ۱۳۹۰ به طور رسمی فعالیت خود را در زمینه تولید کیف ابزار شروع کرده است.

بیش از یک دهه میباشد که به عنوان برند برتر تولید کننده کیف ابزار شناخته شده است.

این شرکت بالغ بر 50 مدل کیف ابزار زارا تولید نموده است .

همچنین رزومه قوی در زمینه تولید کیف ابزار و تولید سفارشی کیف ابزار با برندهای مختلف برای سایر ارگان ها و نهادهای خصوصی و دولتی دارد(تولید سفارشی - تولید سفارشی کیف ابزار)

همچنین کدهای شناخته شده و پر مصرف کیف ابزار زا را به شرح زیر می باشد :

  • کیف ابزار زا را کد105
  • کیف ابزار زا را کد108  
  •  کیف ا بزار زارا کد 103
  •  کیف ابزار زارا 115
  •  کیف ابزار زارا ۱۰۳
  •  کیف ابزارزارا کد ۱۰۰۷
  •  کیف ابزار کف لاستیکی کد ١٠٠٨ زارا
  •  کیف ابزار کف لاستیکی ۵۰ سانت  1018 زا را